nr 5/2019 (136)
ISSN 2084-4670

S P I S   T R E Ś C I
   
artykuły
................................  Czasopisma dla mężczyzn jako element kultury popularnej

z życia BUŁ
................................  1919-2019, sto lat województwa łódzkiego w zbiorach BUŁ
................................  BUŁka z poezją: H'ernest "Amulet"
................................  Warsztaty z okazji XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

warto przeczytać
................................  Shirley Jackson - Nawiedzony Dom na Wzgórzu

nowości książkowe

Czasopisma dla mężczyzn jako element kultury popularnej

Czasopisma dla mężczyzn stanowią istotny element dominującej współcześnie oferty kultury popularnej. Różnią się pod wieloma względami od prasy kobiecej, gdyż w zupełnie inny sposób ukazują rzeczywistość społeczną. Dopiero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, pojawiły się na zachodzie czasopisma, które należą do nowej generacji luksusowych magazynów dla mężczyzn. W Polsce jeszcze do tej pory funkcjonuje przekonanie, że mężczyźni nie kupują magazynów, a jeśli już, to jedynie czasopism hobbystyczne oraz czasopisma erotyczne lub pornograficzne. Dawniejsze czasopisma dla mężczyzn nie skupiały się na stylu życia, czy męskich problemach, a wyłącznie na stereotypowych zainteresowaniach. Rozwój magazynów dla mężczyzn podobnych do magazynów dla kobiet, czyli skierowanych do grup docelowych różniących się wiekiem, dochodami i typem męskości, rozpoczął się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Ten nowy segment czasopism selekcjonuje i kształtuje swoją zawartość stosownie do domniemanych męskich preferencji, zainteresowań, gustów i potrzeb emocjonalnych oraz estetycznych. Tym samym proponuje określony styl życia wyraźnie skorelowany z zasobnością portfela.

Pojawiły się pisma ekskluzywne oraz te skierowane do mniej wybrednych czytelników, a także poświęcone sportom ekstremalnym (np. Xtreme), zainteresowaniom (np. "Teraz Rock") czy zdrowiu (np. "Men's Health") itp. Segment magazynów luksusowych dla mężczyzn tworzy kilka periodyków: "Playboy", "CKM" i "Esquire" należą do koncernu Marquard Media Polska, "LOGO" do Agory SA, "Maleman" do Next Media, a "Elle Man" do Burda International. "CKM" i "Playboy" i "LOGO" to periodyki poświęcone m.in. gadżetom i sprawom damsko-męskim, w których kobietę traktuje się przedmiotowo. Natomiast "Maleman", "Esquire", "Elle Man" to czasopisma dla mężczyzn, którzy chcą czegoś więcej i nie są skoncentrowani wyłącznie na sferze seksualnej i gadżetach.

Pierwszy numer "Esquire`a" został wydany w USA w 1933 r. i był adresowany do inteligentnego czytelnika, który ceni elegancję i styl. Na jego łamach pisali m.in.: Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Truman Capote i Norman Mailer. W polskiej edycji "Esquire`a", znajdują się wywiady z inspirującymi ludźmi sukcesu, teksty o sztuce, kulturze, technologii, ekonomii i sporcie.

"Elle Man" zadebiutował w październiku 2015 roku jako pismo ukazujące się nieregularnie, dwa razy w roku i nie mające wyodrębnionego redaktora naczelnego ani redaktora prowadzącego. Od 3 numeru z 2019 r. funkcję redaktora naczelnego objął Oliwer Janiak.


Pismo pozostaje magazynem o charakterze modowym, ale jak twierdzi nowy prowadzący dodana będzie spora porcja stylu, klasy i przede wszystkim wiedzy: "chciałbym promować ciekawość świata i otwartość na drugiego człowieka. Prezentować inspirujące postaci, którym chce się żyć, i życie zauważać, a nie przechodzić obok niego. W nowym "Elle Man" punktem wyjścia będzie elegancja, w różnym, także awangardowym wydaniu, pojawią się nowe obszary tematyczne i nowatorski sposób prezentowania treści".

Ze względu na strukturę i zawartość czasopisma dla mężczyzn łatwo wziąć do ręki i je odłożyć. Dominuje na ich łamach język z elementami ironii, cynizmu, humoru, przekleństw i plotek. Pozwalają współczesnym mężczyznom odnaleźć ich miejsce w zmieniającym się świecie, konstruując i sugerując pewne wzorce i oferty w zakresie spędzania czasu wolnego, stylu życia, pełnienia ról społecznych, czy oferty handlowej. Oferowane wzorce mają zmienny i tymczasowy charakter, dlatego odbiorca treści czasopisma musi wybierać, konstruować siebie, określać swą tożsamość, poszukiwać definicji męskości. Coraz więcej pism porusza problemy mężczyzn oraz zagadnienie budowania formy, dbania o kondycję, zdrowie i wygląd zewnętrzny. Czasopisma dla mężczyzn stanowią formę rozrywki, źródło przyjemności i wiedzy, ale jako element kultury popularnej mają duży wpływ na kształt tożsamości współczesnego mężczyzny i sposób konstruowania rzeczywistości społecznej. Wymienione tytuły i wiele innych znajduje się w zbiorach Biblioteki.

      Źródła:
            Dąbrowska-Cendrowska O., Tabloidyzacja luksusowych magazynów dla kobiet i mężczyzn. aspekt ilościowy, "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy" T. 8/19 (2016).
            Kluczyńska U., Czasopisma dla mężczyzn jako obszar konstruowania rzeczywistości społecznej, tożsamości i męskości, "Przegląd Pedagogiczny" 2008, Nr 2 [13].
            https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/olivier-janiak-redaktorem-naczelnym-elle-man

Renata Felińska       
fot. autor       


1919-2019, sto lat województwa łódzkiego w zbiorach BUŁ

" (...) rzut oka na mapę Polski wskazuje, że województwo łódzkie to wielka rzecz"
                                                                                                                       (E. Romer)

16 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w Bibliotece UŁ odbył się wernisaż wystawy "1919-2019. Sto lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki UŁ" przygotowanej przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 100-lecia powstania województwa łódzkiego.

Licznie przybyłych gości powitała dyrektor Biblioteki Dorota Bartnik. Wśród zaproszonych byli Andrzej Górczyński - wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Hieronim Andrzejewski - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Jowita Mróz - przedstawicielka Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Swoją obecnością wernisaż zaszczyciły władze Uniwersytetu Łódzkiego: prof. dr hab. Antoni Różalski - JM Rektor UŁ oraz dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ - Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Obecna była dr Joanna Podolska-Płocka - dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz przedstawiciele Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego: dr Łukasz Musiaka - przewodniczący i dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska prof. UŁ - kurator wystawy.

Pan Andrzej Górczyński przekazał władzom Uniwersytetu Łódzkiego symboliczne drzewko w ramach programu "100. tys. drzew na stulecie Województwa Łódzkiego". Pani prof. Lucyna Wachecka-Kotkowska opowiedziała gościom o ekspozycji.


Wernisaż połączony był z wykładem prof. dra hab. Marka Sobczyńskiego, kierownika Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ pt. Sto lat istnienia województwa łódzkiego. Geneza, rozwój przestrzenny i podziały wewnętrzne.

Wystawa udokumentowała pierwszy wiek istnienia województwa, jego przemiany przestrzenne i administracyjne. Zaprezentowane zostały materiały z kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki UŁ, takie jak mapy, atlasy, dekrety, ustawy i rozporządzenia mówiące o zmianach granic województwa, sprawozdania wojewody łódzkiego, spisy powszechne, a także księgi adresowe, wycinki prasowe, monografie, informatory, przewodniki oraz fotografie i pocztówki. Były one kroniką nie tylko zmieniającego się na przestrzeni 100 lat województwa, ale i codziennego życia mieszkańców regionu, w różnych dekadach stulecia, np. w czasach kryzysu lat 30. XX w., czy w okresie stanu wojennego.


Na ekspozycji można było zobaczyć mapę E. Romera rejestrującą powołanie województwa w 1919 r., mapę zmiany granic województwa w latach 1938-1939, czy mapę z lat 1940-1944, gdy zlikwidowano województwo łódzkie. Pokazano mapę z okresu stalinizmu z lat 1944-1953, dokumentującą przywrócenie przedwojennego podziału administracyjnego kraju oraz mapę województwa łódzkiego z lat 50. XX w. Wyeksponowano mapę z lat 1958-1959, rejestrującą kolejne zmiany granic w okresie PRL. Można było zobaczyć mapę pokazującą wielką reformę podziału administracyjnego na 49 województw w 1975 r., z obszarem wokół Łodzi pod nazwą Województwo Miejskie Łódzkie oraz mapę uwzględniającą reformę III Rzeczpospolitej w 1999 r., z podziałem kraju na 16 województw.

W Bibliotece UŁ wystawę można oglądać do 15 czerwca 2019 r. Eksponowany materiał pokazany został w gablotach (do oglądania tylko w Bibliotece UŁ) oraz na roll-upach, które będą prezentowane również w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Sieradzu i innych miastach powiatowych regionu w ramach regionalnych obchodów 100-lecia powstania województwa łódzkiego. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, JM Rektor UŁ, prof. dr hab. Antoni Różalski, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ.
Partnerem regionalnym wydarzenia było Promuje łódzkie.

oprac. Marzena Kowalska       
fot. archiwum BUŁ       


BUŁka z poezją: H'ernest "Amulet"

26 marca 2019 r. w cyklu "BUŁka z poezją" odbył się koncert zespołu H'ernest, którego założycielem, pomysłodawcą i głównym tekściarzem jest łódzki poeta, gitarzysta, kompozytor i aranżer Paweł Ciesielski. Od lat chłopięcych zajmował się muzyką, najpierw grał na akordeonie, a po ukończeniu szkoły podstawowej zamienił go na gitarę. Ciesielski był także ważnym ogniwem dużego projektu poetycko-muzycznego "Fabryka snów w mieście Łódź", organizował wieczory muzyczno-poetyckie "H'ernest lubi poniedziałki", których bieżąca edycja nosi nazwę "Lubię wtorki". Wieczory te mają charakter otwarty, zespół zaprasza łódzkich artystów do dzielenia się twórczością. Było to już drugie spotkanie poetyckie w BUŁ, na którym gościł H'erest. Zespól chętnie odwiedza mury bibliotek, bo jak twierdzi lider zespołu, bardzo je lubi i chętnie by w nich zamieszkał, a jego poezja przeniknięta jest licznymi nawiązaniami literackimi.

Nazwa zespołu związana jest z pisarzem Ernestem Hemingwayem, a główne motywy jego twórczości - miłość, przemijalność, przyjaźń, poszukiwanie siebie są także bardzo istotne w tekstach Pawła. H'ernest obecnie liczy już sobie ponad dwadzieścia lat, w tym czasie wielokrotnie zmieniał się jego skład. Na koncercie w BUŁ wystąpili: Paweł Ciesielski - śpiew, gitara, Marek Czmochowski - klawisze, Daniel Kuliś - gitara, Ignacy Baumberg - instrumenty perkusyjne, Rafael Alfaro Alvarado - flet, instrumenty perkusyjne. Zarówno u młodszych, jak i starszych członków zespołu widać było niezwykłą energię, radość wspólnego muzykowania, połączone z perfekcją i dbałością o jakość wykonania. Koncert w BUŁ poświęcony był pierwszej płycie "Amulet", ale znalazły się na nim również nowsze utwory. Usłyszeć można było na żywo takie piosenki, jak: "Tak mało czasu", "Niewiele wiem", "Chwila szczerości", "Zwyczajna ballada", "Walczyk", "Życie to nie jest słodki krem", "Tak mało czasu", "A ty się śmiej" i wiele innych. Niektóre z nich dostępne są na kanale H'ernesta na YouTube.

Więcej informacji na temat organizowanych przez zespół koncertów można znaleźć na oficjalnym fanpage'u grupy.

Justyna Jerzyk-Wojtecka       
fot. autor       


Warsztaty z okazji XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

Z okazji XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (9-11 kwietnia) w BUŁ odbyły się warsztaty, które skierowano do pasjonatów książek oraz fanów rysowania.

Uczestnikami pierwszego warsztatu pt.: "Pożeracze książek", były dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć szukano odpowiedzi na pytania: czy ilustracje są potrzebne w książkach dla dzieci, czym zajmuje się ilustrator oraz co to jest książka obrazkowa. Następnie odbyło się czytanie na ekranie z książką pt.: "Książka, dzięki której pokochasz książki. Nawet jeśli nie lubisz czytać" autorstwa Francoize Boucher z Wydawnictwa Muchomor. Dzieci stworzyły także własne książki obrazkowe w formacie leporello. Warsztat poprowadziła Aleksandra Brzozowska z Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych BUŁ.


Kolejnego dnia odbył się warsztat dla młodzieży szkolnej pt.: "Rękopisy od zarania dziejów – pismo, narzędzia, materiały". Uczniowie zapoznali się z historią pisma i dawnymi materiałami piśmienniczymi takimi jak: tabliczki gliniane, papirus, pergamin i papier czerpany. Mogli także sprawdzić, jak pisze się gęsim piórem oraz piórem ze stalówką. Poznali kodeks rękopiśmienny, rękopis w formie zwoju oraz dokument pergaminowy z pieczęcią lakową. Warsztaty poprowadzili: Teresa Górniak oraz Paweł Spodenkiewicz z Sekcji Rękopisów BUŁ.


Następny warsztat pt.: "Myślenie wizualne – komunikowanie przez rysowanie", skupił miłośników rysunku w różnym wieku. W trakcie twórczych działań, uczestnicy dowiedzieli się o zaletach myślenia wizualnego oraz możliwościach jego wykorzystania. Po stworzeniu banku rysunkowych ikon oraz poznaniu alfabetu wizualnego myślenia, przeszli do treningu kreatywności. Stworzyli m.in. mapę myśli dotyczącą najbliższych planów wakacyjnych oraz własną, krótką historyjkę komiksową. Warsztat poprowadziła Beata Gamrowska z Sekcji Promocji BUŁ.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy kreatywności!

Beata Gamrowska       
fot. autor       


WARTO PRZECZYTAĆ

Shirley Jackson

Nawiedzony Dom
na Wzgórzu

Shirley Jackson jest określana mianem królowej horroru gotyckiego XX wieku. Za życia ignorowana przez krytyków, obecnie uznawana jest za wybitną amerykańską powieściopisarkę. W celu wywołania u czytelnika przerażenia i grozy, w swych dziełach skupiała się bardziej na mrożących krew w żyłach opisach i dialogach oraz paranormalnych zjawiskach niż na przemocy, krwi i gore.

Wydany w 1959 roku "Nawiedzony Dom na Wzgórzu" to mistrzowska opowieść o duchach i o niewypowiedzianym strachu przed tym, co leży głęboko w każdym z nas. Autorka przyznała, że inspiracja dla powieści nadeszła po tym, jak przeczytała o grupie dziewiętnastowiecznych badaczy zjawisk paranormalnych, którzy przeprowadzili się do nawiedzonego domu w celu przeprowadzenia badań.

W powieści Shirley Jackson doktor filozofii Montague wynajmuje Dom na Wzgórzu, starą rezydencję z historią zjawisk paranormalnych, od dziedzica domu - Luke'a Sandersona, w celu udowodnienia wiarygodności tych zjawisk. Wraz z nim, do domu wprowadzają się także: Eleanor Vance, młoda kobieta, która w wieku 12 lat została rzekomo zaatakowana przez ducha oraz Theodora, artystka ze zdolnościami czytania umysłu. Eleanor prawie natychmiast zaczyna odczuwać głęboką i odurzającą więź z domem. Jest świadkiem wielu nadprzyrodzonych zdarzeń, które przerażają resztę jej współlokatorów. W scenie szczególnie mrożącej krew w żyłach Eleanor śmiejąc się i tańcząc goni głos swojej martwej matki i wspina się coraz wyżej na rozpadającą się wieżę domu. Jej kontakt z rzeczywistości maleje z dnia na dzień, a dla reszty mieszkańców rezydencji staje się jasne, że jest tylko jedno rozwiązanie: Eleanor musi opuścić Dom na Wzgórzu, co nie okaże się wcale łatwe.


Książka kończy się takimi samymi słowami jak się zaczyna: "Pomiędzy drewnem a kamieniami Domu na Wzgórzu zalegała głucha cisza, a to, co po nim chodziło, chodziło samotnie". Po ukończeniu powieści, mamy więcej pytań niż przed rozpoczęciem czytania. Ostatnie rozdziały książki dają czytelnikowi możliwość wykazania się kreatywnością w wypełnieniu luk celowo pozostawionych przez autorkę. Książka jest świetna zarówno dla miłośników horrorów, jak i tych, którzy interesują się thrillerem psychologicznym.

"Nawiedzony Dom na Wzgórzu" to dzieło powszechnie uznawane za twórcę i wyznacznik trendów w swym gatunku oraz inspirację dla wielu autorów horrorów. Stephen King twierdzi, że jest to "prawie idealna opowieść o nawiedzonym domu", jego syn Joe Hill nazywa ją "podręcznikiem na temat tego, czym powinna być dobra historia o duchach", Paul Tremblay, którego powieść "Głowa pełna duchów" czerpie garściami z dzieła Shirley Jackson, twierdzi, że jest to "jedyna słuszna powieść o nawiedzonym domu, a inne stoją w jej cieniu".

W zbiorach BUŁ dostępne są dwa egzemplarze powieści: "Nawiedzony" oraz "Nawiedzony Dom na Wzgórzu", jak również oryginał angielski: "The haunting of Hill House" - dostępny w Bibliotece American Corner.

          książka w katalogu BUŁ


Ewelina Wojna       W Y B R A N E   N O W O Ś C I   K S I Ą Ż K O W E

Tomasz Grabia
Mariusz Nyk

Ekonomia : zadania i ćwiczenia
z elementami ekonomii
menedżerskiej

  Łukasz Pohl

Prawo karne :
wykład części ogólnej
stan prawny na 3.XI.2018

Paweł Krzysztof Rutkiewicz

Słowo i świat :
globalizacja w literaturze
i literaturoznawstwie
Agnieszka Gralińska-Toborek

Graffiti i street art :
słowo, obraz, działanie

red. nauk.
Małgorzata Karpińska

Druki ulotne w procesie
komunikacji społecznej
w XIX wieku (do 1918 roku)

Alina Naruszewicz-Duchlińska

Kultura zachowań
językowych w internecie
Maggie Johnson
Alison Wintgens

Mutyzm wybiórczy :
kompendium wiedzy

Sabina Kauf

Logistyka w sektorze
publicznym
Jagoda Guz

Ścieżki rozwoju miast
województwa łódzkiego
Grzegorz Lew
Ewa Wanda Maruszewska
Piotr Szczypa

Rachunkowość zarządcza :
od teorii do praktykiLEKSYKON BUŁ - dotychczas opracowane hasła

Redakcja: Mariola Augustyniak, Piotr Puchowski. Siedziba redakcji: Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Matejki 32/38, 90-237 Łódź, tel.: 42 6356002.
Wydawcą Biuletynu BiBUŁa jest Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.       Nr 5/2019 (136)      napisz do biBUŁy